Fornybar energi fra havet

Fornybar energi er noe verden kommer til å trenge i fremtiden. Man har mange forskjellige former for fornybar energi; vindkraft og vannkraft er to av de. Verdens energiforbruk ligger i dag på rundt 20 000 TW/h i året. Potensialet som er lagret i havet ligger på rundt 100 000 TW/h i året. Verdens forbruk kommer ikke til å minke de kommende årene, snarere tvert imot. Man kan derfor se til havet, for fornybar energi som ikke skader miljøet.

Det finnes mange former for fornybar energi fra havet. Under finner du bilder og illustrasjoner av noen av de.

 

Hvis du vil lese mer om fornybar energi fra havet trykk her