Stirling-motor

Jon V

I denne oppgaven skal jeg presentere stirling-motoren. Hvordan den virker, div bruksområder og fordeler og ulemper ved bruk av en Stirling-motor. Jeg vil også gå inn på evt. Miljøgevinster ved bruk av denne motoren.

Rapport