Stirling-motor

Jon V

Miljøgevinster

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/EuroDishSBP_front.jpg/220px-EuroDishSBP_front.jpgEn stor fordel ved stirling-motoren er at den har ingen utslipp. Dette kommer selvsagt an på hvilken varme kilde som du bruker. En av bruksområdene som stirling-motoren har i dag er til energiproduksjon ved bruk av en solparabol som varmekilde. Det er også mulig å bruke spill varme som varmekilde, dette gjøre det mulig å bruke en varmekilde flere ganger og reduserer utslipp per energienhet.