Stirling-motor

Jon V

Fordeler og ulemper

Fordeler

En av de største fordelene ved denne motoren er at den var drives av de fleste varme kilder. Diverse spill varme fra ulike prosesser ved for eksempel en fabrikk kan brukes til å drive motoren. Motoren er også veldig driftssikker ettersom den er veldig konstruert og opererer med et lave trykkforskjeller.  På grunn av få bevegelige deler er også motoren veldig stillegående, noe jeg vil komme tilbake til senere.

 

I motsetning til en forbrenningsmotor kan en uten problemer starte opp i kaldt vær. Den er treg i starten men når den blir varm går den raskere. Stirling motoren er også veldig fleksibel ettersom den både kan brukes til oppvarming og til nedkjøling.

 

Ulemper

En av grunnene til at motoren ikke er særlig utbredt kontra en bensinmotor er på grunn av at det ikke går å ender kraftutbytte raskt. Fordelen med en bensinmotor er at den raskt kan endre turtall og er godt egnet som bilmotor. Også ettersom størrelsen på en stirling-motor kontra en tilsvarende kraftig bensinmotor gjør den uegnet til en bil.

 

Motoren kan også være veldig dyr i drift ettersom den krever mye vedlikehold. Motordelene blir utsatt for voldsom varme og pakningene må tåle mye slitasje pga. varmen. Størrelsen øker også ettersom det er ønskelig at gassen skal kunne varmes opp raskt og kjøles fort ned igjen.