Stirling-motor

Jon V

Hva er en stirling-motor?

Stirling-motor ble oppfunnet av en prest ved navn Robert Stirling i 1816 i Skottland. Stirling hadde studert datidens dampmaskiner og så at disse var meget farlige ettersom de kunne eksplodere eller utsette folk for stor varme. Han fant derfor opp Stirling-motoren.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Ericsson_hot_air_engine.jpg

Stirling-motoren ble i dens tidlige fase brukt som et alternativ til dampmotoren. Tidlig på 1900-tallet ble den brukt til å pumpe vann og drive kirkeorgler. Men på grunn av den store størrelse og lav driftssikkerhet var den ikke stort utbredt.

 

Stirling-motoren er «varmekraftsmaskin». Med dette menes at den tar i bruk varme og omsetter det til mekanisk energi, som mange andre motorer. Kort fortalt virker stirling-motoren ved at det varmes opp gass som skaper trykkforskjeller inne i systemet som drar stempler rundt. Det som skiller Stirling-motoren fra en standard bensinmotor er at forbrenningen foregår på utsiden.

Det finnes mange forskjellige typer stirling-motorer. Jeg skal se mest på de to mest kjente typene som heter alfa- og betamotorene men kommer til å nevne noen av de andre modellene kort.