Hydrogens egenskaper

Hydrogengass er en svært energirik gass. Faktisk over tre og en halv ganger så energirik som bensin pr. vektenhet. Men hydrogen er vårt letteste grunnstoff, og har den laveste tettheten av alle gasser ved vanlig atmosfærisk trykk. En kubikkmeter hydrogen veier bare 89 gram, så for at hydrogenet skal ta mindre plass, presser man gassen sammen og øker trykket til 700 atmosfærer før man fyller det på tanken i hydrogenbilene.

Det fins to ulike måter å utnytte energien lagret i hydrogen på. De fleste har prøvd å lage “knallgass”- en blanding av hydrogen og oksygen (fra luften), når denne antennes får man en kraftig eksplosjon. Slik forbrenning utnytter blant annet NASA utnytter i romskipene sine. Hydrogen som drivstoff i forbrenningsmotorer (den typen motor vi finner i en vanlig bensinmotorer og dieselbiler i dag) har vært demonstrert i personbiler av bilprodusenten BMW helt siden 1979. Slike biler er veldig lite utbredt i dag, og vil ikke være et tema på denne nettsiden.

Når vi snakker om bruk av hydrogen i transportsammenheng i dag, benytter man gjerne en brenselcelle. Dette på grunn av at disse er langt mer effektive enn forbrenningsmotorer. Brenselcellen omdanner kjemisk energi i hydrogen direkte til elektrisk energi, som igjen driver en elmotor. På denne måten kan hydrogenbilen være like miljøvennlig som en batteri-elektrisk bil.