Hydrogenbiler i Norge

 

I Norge ligger det et stort potensiale når det gjelder hydrogenbiler. Både på grunn av god satsing innenfor norsk forskning og gode støttemidler til pilotprosjekter. Men det aller viktigste er at hydrogenbiler, på lik linje med elbiler ikke må betale engangsavgift når de importeres til Norge. I Norge ble for eksempel HyNor-prosjektet åpnet i 2003. Det gikk ut på å legge til rette hydrogenladestasjoner langs veien mellom Oslo og Stavanger. Den 11. mai ble veien offisielt åpnet gjennom rallyet Viking Rally. HyNor er i dag inne i fase to, og har hovedfokus på å bygge hydrogenstasjoner rundt omkring Oslo-regionen. Slik skal man kunne ta et riktig steg i kommersialisering av hydrogenteknologi til hverdagsbruk innen transport.

Norge er også et land med et kjempestort energipotensiale. For å kunne produsere hydrogen trenger man som sagt store mengder energi. En framtidig satsning innen vindmølleteknologi for å produsere blant annet hydrogen, vil kunne gi Norge en mulighet til å bli en stor eksportør av hydrogen til Europa.