PEM Hydrogencelle

For å forstå hvordan en hydrogenbil virker, skal vi først se på brenselcellen.

Hydrogen har den egenskapen at når det er i nærhet av oksygen, vil begge stoffene alltid prøve å knytte seg sammen og danne H2O (vann). For å utnytte dette spesielle parforholdet har forskere utviklet en genial måte å lage strøm på, nemlig brenselscellen:

Tenk deg at vi har hydrogengass på en side av et gjerde (elektrolytten) og O2 gass på den andre. Disse to vil gjerne gå sammen for å danne H2O (vann), men atomene klarer ikke å møtes pga. gjerdet som ligger i veien. Dette gjerdet er fullt av små hull. Hydrogenatomene er så desperate etter å danne H2O at de kvitter seg med det ene elektronet sitt og blir til et H+-ion. Da er de nemlig akkurat små nok for å komme seg gjennom hullene gjerdet.

Hydrogen består av et elektron og et proton. Når det nå har gitt bort sitt eneste elektron er H+-ionet altså bare et proton. Protoner kan ikke binde seg til andre atomer. Dermed kan det ikke skje noen tilkobling med O2 molekylene, for å danne vann. Vi er altså like langt. Hydrogenet og oksygenet kan enda ikke slå seg sammen for å danne vann.

For å fullføre reaksjonen, samler vi opp de forlatte elektronene ved hjelp av en håv (anode). Denne håven er koblet til en ledning som fører elektronene rundt gjerdet og inn til H+ partiklene. Disse elektronene er det vi i dagligtalen kaller strøm, og kan utnytte ved hjelp av et elektrisk apparat. Når elektronene ankommer den andre siden av gjerdet, gjenforenes elektron og proton. Hydrogenatomene kan endelig binde seg til O2 atomene, og danne vann.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Pem.fuelcell2.gif/300px-Pem.fuelcell2.gif