For de mer avanserte leserene

En brenselscelle utnytter kjemisk energi og konverterer den til elektrisk energi i en elektrokjemisk prosess uten normal forbrenning. En membran (elektrolytt) som kun kan lede positivt ladde hydrogenatomer, skiller H2 gass og O2 gass. De to sidene er koblet sammen av en elektrisk ledning som kan transportere elektroner. Hydrogenets protoner slipper igjennom membranen og reagerer med oksygenet på den andre siden. Elektronene vil gå i de ytre ledningene for å fullføre reaksjonen og knytte atomene sammen. Det er i denne ytre kretsen vi får strøm, som vi kan utnytte i form av elektrisk energi til for eksempel å drive en elektromotor. Avfallsstoffet fra reaksjonen er H2O, med andre ord: det som kommer ut eksosrøret til en hydrogenbil er rent vann. 

Prosessen kan beskrives slik:

2H2 (g) + O2 (g) = 2H20 (l)

Grunnen til at man ser på hydrogen som en miljøvennlig energibærer, er at både selve produksjonen og brukeren av hydrogen kan være miljøvennlig.