Velkommen til Jørs sin hjemmeside

En film som gir deg et intrykkk i hverdagen til de unge skipsdesignerene på Sjøkrigsskolen

Her får du se hva vi har utviklet de siste seks ukene og samtidig får du høre hvilke forventninger studentene hadde før
framvisningen av sluttprosjektet sitt og hva de føler de har fått ut av prosjektet i sin helhet.