Dette er Herman Sandvik sin nettside.
Dette er min nettside ifm. individuell rapport for ingeniørfaglig prosjekt.
Jeg har hatt om temaet "Skipskonstruksjonshistorie".
Du kan lese mer om emnet i den vedlagte rapporten, eller i en av nettsidene under.

 

Rapport Klikk her
Powerpoint Klikk her
Nettisde 1 Jern skrog
Nettside 2 SS Great Eastern
Nettside 3 History of Shipbuilding